Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont drogi gminnej w Brzeziu, ul. Polna

Numer: 8, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-01-07

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz Kosarczuk radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-18