Przejdź do treści

Posiedzenie komisji:
Komisja Rewizyjna

Data posiedzenia
06-06-2024, godz. 08:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Rzeczenica ; 77-304 Rzeczenica ; ul. Człuchowska 26

Porządek obrad

  • 1. Kontrola wykonania budżetu gminy za 2023 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy
  • 2. Sporządzenie i zatwierdzenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej