Przejdź do treści

III Sesja Rady Gminy

Data posiedzenia
19-06-2024, godz. 13:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Rzeczenica ; 77-304 Rzeczenica ; ul. Człuchowska 26

Porządek obrad

 • 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • 2. Przyjęcie protokołu z sesji nr 2.
 • 3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach w okresie międzysesyjnym.
 • 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 • 5. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy.
 • 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 • 7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r. (Projekt RG.0006.36.2024)
 • 8. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.37.2024)
 • 9. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Człuchowskiej” w miejscowości Rzeczenica, w gminie Rzeczenica. (RG.0006.38.2024)
 • 10. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika gminy (RG.0006.39.2024)
 • 11. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika gminy (RG.0006.40.2024)
 • 12. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 26 lutego 2024 r. dotyczącą obniżenia stawki opłaty planistycznej (RG.0006.41.2024)
 • 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 10 czerwca 2024 r. dotyczący opłat za wywóz nieczystości ciekłych (RG.0006.42.2024)
 • 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 czerwca 2024 roku (RG.0006.43.2024)
 • 15. Podjęcie opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 152/1 o pow. 0,35 ha w miejscowości Brzezie.
 • 16. Podjęcie opinii w sprawie przejęcia budynku kotłowni w miejscowości Brzezie, przy ul. Koszalińskiej 65 A,B,C,D
 • 17. Wolne wnioski i zapytania.
 • 18. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania
 • 19. Zamknięcie obrad sesji