Przejdź do treści

Posiedzenie wspólne komisji:
Komisja Budżetowa, Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Komisja Rewizyjna, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Data posiedzenia
17-06-2024, godz. 14:00
Miejsce posiedzenia
Urząd Gminy Rzeczenica ; 77-304 Rzeczenica ; ul. Człuchowska 26

Porządek obrad

  • 1. Zaopiniowanie projektów uchwał na III i IV Sesję Rady Gminy Rzeczenica.
  • 2. Informacja z realizacji zadań związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie gminy
  • 3. Informacja na temat bazy turystycznej, rekreacyjnej i sportowej
  • 4. Informacja o przebiegu przygotowań do sezonu letniego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania kompleksu turystycznego Rzewnica
  • 5. Informacja z działalności GCKSTiR w I i II kwartale 2024 r.
  • 6. Sprawy bieżące.