Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Remont dróg gminnych

Numer: 22, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-03-11

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Janusz Skrzypczak radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-10