Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Sprzedaż działek w Trzmielewie

Numer: 24, rodzaj: wniosek

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-03-29

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marian Greczyło wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-04-26