Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Poparcie i podjęcie działań mających na celu utworzenie całorocznej bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Zegrzu Pomorskim

Numer: 26, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Wójt Gminy Rzeczenica
data wpływu: 2019-06-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marian Greczyło wiceprzewodniczący

Odpowiedź

Odpowiadający: Wójt Gminy Rzeczenica Marcin Szulc

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-05