Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rzeczenica

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  1. Opiniowanie projektu budżetu na każdy rok.
  2. Poszukiwanie metod działania, przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia.
  3. Działalność rolnicza i gospodarka leśna.
  4. Gospodarka gruntami rolnymi.
  5. Remonty i rozbudowa dróg wiejskich.
  6. Oświetlenie wsi.


Planowanie gospodarcze:
a)  planowanie przestrzenne wsi;
b)  Działalność na rzecz ochrony środowiska (budowa i rozbudowa wodociągów wiejskich, oczyszczalni ścieków, utylizacja śmieci itp.);


Działalność budowlana, handlowa, i usługowa:
a)  targowiska i utrzymanie dróg, ulic, placów i parkingów;
b)  remont i rozbudowa;
c)  estetyka i utrzymanie czystości;

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Irena Bytner członek
Małgorzata Gałęza członek
Grzegorz Karasek członek Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna
Janusz Skrzypczak członek
Hanna Udycz 0przewodniczący