Przejdź do treści

Józef Bytner

Zdjęcie: Józef Bytner
Zdjęcie: Józef Bytner

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt jozef.bytner@rzeczenica.pl

O sobie

Kontakt: tel. 501 736 841

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego stała 2024-05-22
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-22

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:44:45 Uchwała Nr I/1/24 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:25:02 Uchwała Nr I/3/24 w sprawie regulaminu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:45:43 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: dodanie pkt: Sprawozdanie Wójta o stanie gminy. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 12:22:50 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 os składzie do wyborów Przewodniczącego Rady I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:15:50 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 os składzie do wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za