Przejdź do treści

Anna Kołsut

Zdjęcie: Anna Kołsut
Zdjęcie: Anna Kołsut

Radna

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt anna.kolsut@rzeczenica.pl

O sobie

Kontakt: email: aniakolsut2017@wp.pl tel. 665385825

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-22
2 Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych stała 2024-05-22

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:44:37 Uchwała Nr I/1/24 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:25:02 Uchwała Nr I/3/24 w sprawie regulaminu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:45:30 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: dodanie pkt: Sprawozdanie Wójta o stanie gminy. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 12:24:27 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 os składzie do wyborów Przewodniczącego Rady I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:15:38 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 os składzie do wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-22 13:05:01 Przyjęcie proponowanego porządku obrad II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:06:00 Przyjęcie protokołu z sesji nr 67 II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:07:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr 1 II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:32:17 Uchwała w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:34:42 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 14:42:31 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (Projekt RG.0006.33.2024) II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 14:44:22 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Projekt RG.0006.34.2024) II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 14:46:46 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy II Sesja Rady Gminy za