Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rzeczenica

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Marian Greczyło członek
Lucyna Leszczynska - Meironk członek Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna
Krzysztof Szadziewicz członek
Hanna Udycz członek
Józef Znaczko 0przewodniczący