Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rzeczenica

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Działalność jednostek oświatowych i sportowych oraz instytucji kultury (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum, biblioteki, dom kultury, stadion, kluby sportowe itp.).
Promocja gminy.
Rozwój bazy sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.
Współpraca w organizowaniu imprez kulturalnych, oświatowych i sportowych.
Profilaktyka i lecznictwo otwarte.
Funkcjonowanie opieki społecznej, zdrowotnej oraz rehabilitacji.
Profilaktyka uzależnień.
Współpraca z Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i ich mienia.
Poszukiwanie metod działania, przeciwdziałania i łagodzenia skutków bezrobocia.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Irena Bytner członek
Marian Greczyło członek
Lucyna Meironk członek Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna
Hanna Udycz członek
Józef Znaczko 0przewodniczący