Przejdź do treści

Radosław Czmiel

Zdjęcie: Radosław Czmiel
Zdjęcie: Radosław Czmiel

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt radoslaw.czmiel@rzeczenica.pl

O sobie

Kontakt: tel. 534 234 286

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Rewizyjna stała 2024-05-22
2 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała 2024-05-22

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:44:40 Uchwała Nr I/1/24 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:25:03 Uchwała Nr I/3/24 w sprawie regulaminu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:45:38 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: dodanie pkt: Sprawozdanie Wójta o stanie gminy. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 12:23:59 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 os składzie do wyborów Przewodniczącego Rady I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:15:53 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 os składzie do wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-22 13:05:02 Przyjęcie proponowanego porządku obrad II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:06:03 Przyjęcie protokołu z sesji nr 67 II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:07:08 Przyjęcie protokołu z sesji nr 1 II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:32:19 Uchwała w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:34:44 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 14:42:59 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (Projekt RG.0006.33.2024) II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 14:44:17 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Projekt RG.0006.34.2024) II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 14:46:47 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy II Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:11:37 Wprowadzenie zmian w porządku III Sesja Rady Gminy przeciw
2024-06-19 13:12:28 Przyjęcie proponowanego porządku obrad III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:13:20 Przyjęcie protokołu z sesji nr 2 III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:42:44 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r. (RG.0006.36.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:43:43 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.37.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:44:30 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Człuchowskiej” w miejscowości Rzeczenica, w gminie Rzeczenica. (RG.0006.38.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:45:27 Uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy (RG.0006.39.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:46:04 Uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy (RG.0006.40.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:51:22 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 26 lutego 2024 r. dotyczącą obniżenia stawki opłaty planistycznej. (RG.0006.41.2024) III Sesja Rady Gminy przeciw
2024-06-19 13:54:37 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 10 czerwca 2024 r. dotyczący opłat za wywóz nieczystości ciekłych. (RG.0006.42.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:59:00 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 czerwca 2024 roku. (RG.0006.43.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:59:36 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 152/1 o pow. 0,35 ha w miejscowości Brzezie. III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 14:00:12 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie bezpłatnego przejęcia budynku kotłowni w miejscowości Brzezie, przy ul. Koszalińskiej 65 A,B,C,D. III Sesja Rady Gminy za