Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata Gałęza

Małgorzata Gałęza

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2020

Od 1987 roku  pracuje w Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie na stanowisku sekretarza szkoły. Prywatnie jestem żoną i matka trójki dorosłych już dzieci. Od 2007 roku należę do Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczenicy oraz zespołu ZADRY. Uwielbiam pracę w ogrodzie, szczególnie fascynuje mnie piękno i różnorodność kwiatów. Z uwagi na fakt, że mój mąż prowadzi gospodarstwo rolne szczególnie bliskie będą mi sprawy rolników.

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzeczenica stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica członek
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rzeczenica stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
52 Pozyskanie środków rządowych na realizację inwestycji w dziedzinie turystyki wniosek 2021-07-14 2021-08-12
55 Usadowienie lustra drogowego na DK25 - wyjazd z ul. Akacjowej na ul. Człuchowską wniosek 2021-08-17 2021-09-16

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-12-04 15:07:52 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (RG.0006.65.2020.1) XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-04 15:08:39 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Projekt RG.0006.66.2020) XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:05:35 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:27 Przyjęcie protokołu nr 26 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:53 Przyjęcie protokołu nr 27 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:50:11 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.67.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:51:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.68.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:02:58 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.69.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:11:02 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2021. (Projekt RG.0006.70.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:15:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:16:54 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.72.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:17:46 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok. (Projekt RG.0006.73.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:18:36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 15 położonej w miejscowości Trzmielewo. (Projekt RG.0006.74.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:19:29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 127/2 położonej w miejscowości Międzybórz. (Projekt RG.0006.75.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:20:23 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczenica. (Projekt RG.0006.76.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:21:22 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Projekt RG.0006.77.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:06 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/1 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:36 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/2 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:02:56 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021)" XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:03:47 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021)" XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:04:31 Przyjęcie protokołu nr 28 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:46:55 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.1.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:48:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.2.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:49:24 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty . (Projekt RG.0006.3.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:50:23 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.4.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:51:22 Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne” w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . (Projekt RG.0006.5.2021.1) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:52:25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.6.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:53:12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej wniosek dotyczący podjęcia uchwały i wezwania rządu RP do przyjęcia odpowiedzialności za szczepienia przeciwko Covid-19 (Projekt RG.0006.7.2020) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:54:53 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021" (Projekt RG.0006.8.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:55:35 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" (Projekt RG.0006.9.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:56:19 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:57:24 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:11:17 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, wykreślenie pkt. 23 "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. (RG.0006.24.2021)" XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:11:53 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:12:26 Przyjęcie protokołu nr 29 XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:54:41 Uchwała Nr XXX/201/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.12.2021 XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:55:57 Uchwała Nr XXX/202/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.13.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:56:34 Uchwała Nr XXX/203/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2021 roku . (Projekt RG.0006.14.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:57:46 Uchwała Nr XXX/204/21 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.15.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:09:44 Uchwała Nr XXX/205/21 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Rzeczenica na lata 2021 – 2030. (Projekt RG.0006.16.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:11:00 Uchwała Nr XXX/206/21 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica” (Projekt RG.0006.17.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:11:40 Uchwała Nr XXX/207/21 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (Projekt RG.0006.18.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:12:26 Uchwała Nr XXX/208/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. (Projekt RG.0006.19.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:13:25 Uchwała Nr XXX/209/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego działki gruntowej o nr 137/9 położonej w miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.20.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:14:24 Uchwała Nr XXX/210/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład ujęcie i budynek uzdatniania wody wraz z odstojnikami i infrastrukturą sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie. (Projekt RG.0006.21.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:15:30 Uchwała Nr XXX/211/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, osiedle Rzewnica. (Projekt RG.0006.22.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:16:19 Uchwała Nr XXX/212/21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo na okres powyżej 3 lat (Projekt RG.0006.23.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:17:07 Uchwała Nr XXX/213/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 158/9 położonej w Brzeziu. (Projekt RG.0006.25.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:17:40 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 284 w miejscowości Pieniężnica. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:18:09 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży części działki o nr 733/3 w miejscowości Rzeczenica której właścicielem jest Gmina Rzeczenica i Bank Spółdzielczy w Rzeczenicy. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:18:44 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie udostępnienia działki nr 1503 (pas zieleni) w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica w celu dojazdu do działki nr 1467. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:19:18 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży części działki nr 700/2 w miejscowości Rzeczenica, dzierżawionej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:04:44 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:05:48 Przyjęcie protokołu z sesji nr 31. XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:48:21 Uchwała nr XXXII/219/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.31.2021) XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:49:48 Uchwała nr XXXII/220/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.32.2021) XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:50:53 Uchwała nr XXXII/221/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego w 2021 roku (Projekt RG.0006.33.2021) XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 12:08:51 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 12:11:17 Przyjęcie protokołu nr 32 XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:12:57 Uchwała Nr XXXIII/222/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.34.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:46:10 Uchwała Nr XXXIII/223/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. (Projekt RG.0006.35.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:47:40 Uchwała Nr XXXIII/224/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 r. (Projekt RG.0006.36.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:52:25 Uchwała Nr XXXIII/225/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.37.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:53:36 Uchwała Nr XXXIII/226/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.38.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:54:24 Uchwała Nr XXXIII/227/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.39.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:01:49 Uchwała Nr XXXIII/228/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.40.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:02:49 Uchwała Nr XXXIII/229/21 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.41.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:03:37 Uchwała Nr XXXIII/230/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022. (Projekt RG.0006.42.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:04:32 Uchwała Nr XXXIII/231/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Projekt RG.0006.43.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:05:59 Uchwała Nr XXXIII/232/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica na czas nieokreślony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (Projekt RG.0006.44.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:06:43 Uchwała Nr XXXIII/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 398/1 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.45.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:07:29 Uchwała Nr XXXIII/234/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 398/2 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.46.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:08:34 Uchwała Nr XXXIII/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzezie służebnością dojazdu i przejazdu. (Projekt RG.0006.47.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:09:37 Uchwała Nr XXXIII/236/21 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystki i Rekreacji w Rzeczenicy.(Projekt RG.0006.48.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:10:27 Uchwała Nr XXXIII/237/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.49.2021.1) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:11:13 Uchwała Nr XXXIII/238/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.50.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:11:51 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 35/1 , 35/2 i 35/3 w obrębie geodezyjnym Pieniężnica. XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:12:38 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie dzierżawy na okres 10 lat działki o nr 139/2 o pow. 0,66 ha w miejscowości Brzezie. (Propozycja sprzedaży) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:13:17 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie dzierżawy na okres 5 lat działek o nr 460 i 384/1 w miejscowości Brzezie. (Propozycja podziału działki nr 460 oraz sprzedaż w/w nieruchomości) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:13:55 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 339 w miejscowości Pieniężnica. (Propozycja podziału nieruchomości i sprzedaż pod zabudowę) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:02:37 Przyjęcie protokołu z sesji nr 33. XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:43:52 Uchwała Nr XXXIV/239/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.51.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:44:41 Uchwała Nr XXXIV/240/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.52.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:45:50 Uchwała Nr XXXIV/241/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.53.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:46:41 Uchwała Nr XXXIV/242/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego działki gruntowej o nr 158/11 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.55.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:47:40 Uchwała Nr XXXIV/243/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 215/3 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.56.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:48:38 Uchwała Nr XXXIV/244/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/1 położonej w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.57.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:49:30 Uchwała Nr XXXIV/245/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/3 położonej w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.58.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:50:24 Uchwała Nr XXXIV/246/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/4 położonej w miejscowości Pieniężnica.(Projekt RG.0006.59.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:51:06 Uchwała Nr XXXIV/247/21 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów (Projekt RG.0006.60.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:52:22 Uchwała Nr XXXIV/248/21 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.61.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:53:26 Uchwała Nr XXXIV/249/21 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej od osób fizycznych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Projekt RG.0006.62.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:54:18 Uchwała Nr XXXIV/250/21 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.. (Projekt RG.0006.63.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:55:18 Uchwała Nr XXXIV/251/21 w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz warunków częściowego zwalniania od opłat.(Projekt RG.0006.64.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:56:08 Uchwała Nr XXXIV/252/21 w sprawie projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Projekt RG.0006.65.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 12:07:40 Przyjęcie proponowanego prządku obrad XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 12:08:13 Przyjęcie protokołu nr 34 XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:06:13 Uchwała Nr XXXV/253/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.66.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:07:19 Uchwała Nr XXXV/254/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.67.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:08:11 Uchwała Nr XXXV/255/21 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej od osób fizycznych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Projekt RG.0006.68.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:08:56 Uchwała Nr XXXV/256/21 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Projekt RG.0006.69.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:09:28 Uchwała Nr XXXV/257/21 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Projekt RG.0006.70.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:10:32 Uchwała Nr XXXV/258/21 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Projekt RG.0006.71.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:11:09 Uchwała Nr XXXV/259/21 w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Projekt RG.0006.72.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:11:58 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 121/4 i 122/5 w miejscowości Olszanowo. XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:12:31 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 194/8 i 194/7 w miejscowości Gwieździn. XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 12:09:08 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 12:09:55 Przyjęcie protokołu z sesji nr 35 XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:33:23 Uchwała Nr XXXVI/260/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.73.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:34:16 Uchwała Nr XXXVI/261/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.74.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:35:10 Uchwała Nr XXXVI/262/21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica i Gminą Konarzyny. (Projekt RG.0006.75.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:36:03 Uchwał Nr XXXVI/263/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku. (Projekt RG.0006.76.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:37:24 Uchwała Nr XXXVI/264/21 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.006.77.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-10-29 13:38:59 Uchwała Nr XXXVI/265/21 w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.78.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:39:41 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 1260/12 w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:40:10 Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Czarne- Gmina Rzeczenica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:40:37 Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Niedźwiady- Gmina Rzeczenica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:42:13 Opinia pozytywna w sprawie uregulowanie stanu prawnego przebiegu drogi gminnej o nr ewidencyjnym 1272 w miejscowości Rzeczenica i uregulowanie stanu rzeczywistego w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:06:49 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:07:19 Przyjęcie protokołu z sesji nr 36 XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:46:09 Uchwała Nr XXXVII/266/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.79.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:47:05 Uchwała Nr XXXVII/267/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.80.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:47:51 Uchwała Nr XXXVII/268/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt RG.0006.81.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:49:14 Uchwała Nr XXXVII/269/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.82.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:49:54 Uchwała Nr XXXVII/270/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.83.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:50:50 Uchwała Nr XXXVII/271/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026 (Projekt RG.0006.84.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:51:51 Uchwała Nr XXXVII/272/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 (Projekt RG.0006.85.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:53:13 Uchwała Nr XXXVII/273/21 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (Projekt RG.0006.86.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:04:57 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 24 i 25 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:06:27 Przyjęcie protokołu z sesji nr 37 XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:42:16 Uchwała Nr XXXVIII/274/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.87.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:43:18 Uchwała Nr XXXVIII/275/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekty RG.0006.88.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:53:21 Uchwała Nr XXXVIII/276/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.89.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:00:02 Uchwała Nr XXXVIII/277/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2022. (Projekt RG.0006.90.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:00:44 Uchwała Nr XXXVIII/278/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.91.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:01:31 Uchwała Nr XXXVIII/279/21 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2022 rok. (Projekt RG.0006.92.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:02:16 Uchwała Nr XXXVIII/280/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.93.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:03:21 Uchwała Nr XXXVIII/281/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt RG.0006.94.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:06:58 Uchwała Nr XXXVIII/282/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. (Projekt RG.0006.95.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:08:08 Uchwała Nr XXXVIII/283/21 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano nie emitujące pyłów źródło ciepła. (RG.0006.96.2021.1) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:09:31 Uchwała Nr XXXVIII/284/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (RG.0006.97.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:10:32 Uchwała Nr XXXVIII/285/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 194/7 i 194/8 położonej w miejscowości Gwieździn. (RG.0006.98.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:11:17 Uchwała Nr XXXVIII/286/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 121/4 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.99.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:12:02 Uchwała Nr XXXVIII/287/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 122/5 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.100.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:13:00 Uchwała Nr XXXVIII/288/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (RG.0006.101.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:14:11 Uchwała Nr XXXVIII/289/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.102.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-29 14:07:56 Uchwała Nr XXXIX/290/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.103.2021.2) XXXIX Sesja Rady Gminy za
2021-12-29 14:08:53 Uchwała Nr XXXIX/291/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.104.2021.2) XXXIX Sesja Rady Gminy za
2021-12-29 14:11:47 Uchwała Nr XXXIX/292/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. (Projekt RG.0006.105.2021) XXXIX Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:03:40 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:04:23 Przyjęcie protokołu z sesji nr 38 XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:04:50 Przyjęcie protokołu z sesji nr 39 XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:14:17 Uchwała Nr XL/293/22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.1.1.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:15:15 Uchwała Nr XL/294/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.2.1.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:15:59 Uchwała Nr XL/295/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2022 rok (Projekt RG.0006.3.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:17:09 Uchwała Nr XL/296/22 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych na lata 2022-2024". (Projekt RG.0006.4.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:18:11 Uchwała Nr XL/297/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rzeczenica w drodze darowizny nieruchomości o nr 823/12 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.5.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:18:57 Uchwała Nr XL/298/22 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. (Projekt RG.0006.6.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:20:19 Uchwała NR XL/299/22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Projekt RG.0006.7.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:03:10 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Projekt RG.0006.7.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-25 14:37:33 Uchwała Nr XLI/300/22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.8.2022) XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-25 14:39:14 Uchwała Nr XLI/301/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.9.2022) XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-25 14:34:12 Głosowanie w sprawie porządku obrad. XLI Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 12:20:25 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. weryfikacji prawidłowości realizacji zadań własnych gminy zleconych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. XLII Sesja Rady Gminy przeciw
2022-03-25 12:21:37 Przyjęcie protokołu nr 40 XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 12:22:08 Przyjęcie protokołu nr 41 XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:33:33 Uchwała Nr XLII/302/22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.10.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:34:36 Uchwała Nr XLII/303/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (RG.0006.11.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:35:40 Uchwała Nr XLII/304/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica. (RG.0006.12.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:36:48 Uchwała Nr XLII/305/22 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica w 2022 roku (RG.0006.13.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:37:51 Uchwała Nr XLII/306/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Jeziora Krępsko w gminie Rzeczenica. (RG.0006.14.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:38:55 Uchwała Nr XLII/307/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gwieździn w gminie Rzeczenica. (RG.0006.15.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:40:00 Uchwała Nr XLII/308/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Człuchowskiej” w miejscowości Rzeczenica, w gminie Rzeczenica. (RG.0006.16.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:42:05 Uchwała Nr XLII/309/22 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Rzeczenica do wykonania szczególnych czynności nadzoru nad wykonywaniem zadań gminy w szczególności zadań powierzonych do wykonania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o. (RG.0006.17.2022) XLII Sesja Rady Gminy przeciw
2022-04-29 12:03:55 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:04:35 Przyjęcie protokołu z sesji nr 42 XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:34:47 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.19.1.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:35:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.20.1.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:36:23 Uchwała w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rzeczenica w zakresie projektów statutów sołectw (Projekt RG.0006.21.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:37:44 Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.22.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:38:47 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ( Projekt RG.0006.23.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:39:44 Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (RG.0006.24.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:40:32 Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (Projekt RG.0006.25.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:41:20 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 25 marca 2022 r. (Projekt RG.0006.26.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:42:22 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4 kwietnia 2022 r. (Projekt RG.0006.27.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-06-30 12:06:51 Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG.0006.37.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:07:36 Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 19 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:08:07 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:08:41 Przyjęcie protokołu z sesji nr 43 XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:53:41 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania (Projekt RG.0006.28.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:37:22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. (Projekt RG.0006.29.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:37:52 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. (Projekt RG.0006.30.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:39:44 Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG. 0006.37.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:40:30 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:41:22 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.31.1.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:53:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.32.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:54:17 Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw. (Projekt RG.0006.33.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:55:23 Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady dofinansowania do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Rzeczenica” przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Projekt RG.0006.34.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:56:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/11 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.35.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:57:32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/12 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.36.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:58:11 Opinia w sprawie dzierżawy działki oznaczonej nr 45 w miejscowości Gwieździn na okres 25 lat. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:58:52 Opinia w sprawie sprzedaży udziału Gminy w działce nr 584/1 obręb geodezyjny Brzezie. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2022-06-30 13:59:33 Opinia w sprawie oferty wykupu działki nr 158/5 w miejscowości Brzezie. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2022-09-30 12:04:17 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 12:04:50 Przyjęcie protokołu z sesji nr 45 XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:30:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.49.1.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:31:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.50.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:32:33 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz warunków częściowego zwalniania od opłat (Projekt RG.0006.51.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:33:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1260/41 położonej w miejscowości Rzeczenica, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (Projekt RG.0006.52.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:34:40 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1260/42 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.53.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:35:31 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rzeczenica innym instrumentem płatniczym (Projekt RG.0006.54.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 12:03:34 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 września 2022 r. (Projekt RG.0006.55.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:36:34 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 września 2022 r. (Projekt RG.0006.55.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:03:43 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.63.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:04:23 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.64.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:05:06 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego. (Projekt RG.0006.65.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:05:50 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 rok. (Projekt RG.0006.66.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:06:23 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2022-2034. (Projekt RG.0006.67.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:02:45 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu Człuchowskiego, wprowadzenie zmian w budżecie gminy oraz WPF XLVIII Sesja Rady Gminy za