Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Małgorzata Gałęza

Małgorzata Gałęza

Radny

Okręg: 3, zdobyte głosy: -, przynależność:

Status: powołany - 22.11.2020

Od 1987 roku  pracuje w Zespole Szkół Technicznych w Człuchowie na stanowisku sekretarza szkoły. Prywatnie jestem żoną i matka trójki dorosłych już dzieci. Od 2007 roku należę do Koła Gospodyń Wiejskich w Rzeczenicy oraz zespołu ZADRY. Uwielbiam pracę w ogrodzie, szczególnie fascynuje mnie piękno i różnorodność kwiatów. Z uwagi na fakt, że mój mąż prowadzi gospodarstwo rolne szczególnie bliskie będą mi sprawy rolników.

Kontakt: e-mail: galeza@op.pl

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rzeczenica stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica przewodniczący
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Rzeczenica stała Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
52 Pozyskanie środków rządowych na realizację inwestycji w dziedzinie turystyki wniosek 2021-07-14 2021-08-12
55 Usadowienie lustra drogowego na DK25 - wyjazd z ul. Akacjowej na ul. Człuchowską wniosek 2021-08-17 2021-09-16

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2020-12-04 15:07:52 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (RG.0006.65.2020.1) XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-04 15:08:39 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. (Projekt RG.0006.66.2020) XXVII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:05:35 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:27 Przyjęcie protokołu nr 26 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:06:53 Przyjęcie protokołu nr 27 XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:50:11 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. (Projekt RG.0006.67.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:51:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.68.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:02:58 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.69.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:11:02 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2021. (Projekt RG.0006.70.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:15:59 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.71.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:16:54 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.72.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:17:46 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2021 rok. (Projekt RG.0006.73.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:18:36 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 15 położonej w miejscowości Trzmielewo. (Projekt RG.0006.74.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:19:29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 127/2 położonej w miejscowości Międzybórz. (Projekt RG.0006.75.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:20:23 Uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczenica. (Projekt RG.0006.76.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:21:22 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. (Projekt RG.0006.77.2020) XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:06 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/1 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 11:22:36 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 398/2 w miejscowości Olszanowo. XXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:02:56 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021)" XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:03:47 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021)" XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:04:31 Przyjęcie protokołu nr 28 XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:46:55 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.1.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:48:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.2.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:49:24 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty . (Projekt RG.0006.3.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:50:23 Uchwała w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Projekt RG.0006.4.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:51:22 Uchwała w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa na rzecz wspólnej realizacji projektu pn. ,,Pod żaglami w Gminie Rzeczenica i Czarne” w ramach Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . (Projekt RG.0006.5.2021.1) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:52:25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.6.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:53:12 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji zawierającej wniosek dotyczący podjęcia uchwały i wezwania rządu RP do przyjęcia odpowiedzialności za szczepienia przeciwko Covid-19 (Projekt RG.0006.7.2020) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:54:53 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021" (Projekt RG.0006.8.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:55:35 Uchwała w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021" (Projekt RG.0006.9.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:56:19 Uchwała w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku (Projekt RG.0006.10.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-01-29 12:57:24 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej złożenia przez gminę Rzeczenica wniosku do KOWR dotyczącego dotacji rządowej dla wsi po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych (Projekt RG.0006.11.2021) XXIX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:11:17 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, wykreślenie pkt. 23 "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. (RG.0006.24.2021)" XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:11:53 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:12:26 Przyjęcie protokołu nr 29 XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:54:41 Uchwała Nr XXX/201/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.12.2021 XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:55:57 Uchwała Nr XXX/202/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.13.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:56:34 Uchwała Nr XXX/203/21 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2021 roku . (Projekt RG.0006.14.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 12:57:46 Uchwała Nr XXX/204/21 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2021 rok (Projekt RG.0006.15.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:09:44 Uchwała Nr XXX/205/21 w sprawie przyjęcia Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie Gminy Rzeczenica na lata 2021 – 2030. (Projekt RG.0006.16.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:11:00 Uchwała Nr XXX/206/21 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica” (Projekt RG.0006.17.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:11:40 Uchwała Nr XXX/207/21 w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (Projekt RG.0006.18.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:12:26 Uchwała Nr XXX/208/21 w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. (Projekt RG.0006.19.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:13:25 Uchwała Nr XXX/209/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego działki gruntowej o nr 137/9 położonej w miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.20.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:14:24 Uchwała Nr XXX/210/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład ujęcie i budynek uzdatniania wody wraz z odstojnikami i infrastrukturą sieci wodociągowej w miejscowości Zalesie. (Projekt RG.0006.21.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:15:30 Uchwała Nr XXX/211/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości wchodzących w skład infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Rzeczenica, osiedle Rzewnica. (Projekt RG.0006.22.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:16:19 Uchwała Nr XXX/212/21 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości o nr 5/1 w miejscowości Trzmielewo na okres powyżej 3 lat (Projekt RG.0006.23.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:17:07 Uchwała Nr XXX/213/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 158/9 położonej w Brzeziu. (Projekt RG.0006.25.2021) XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:17:40 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 284 w miejscowości Pieniężnica. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:18:09 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży części działki o nr 733/3 w miejscowości Rzeczenica której właścicielem jest Gmina Rzeczenica i Bank Spółdzielczy w Rzeczenicy. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:18:44 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie udostępnienia działki nr 1503 (pas zieleni) w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica w celu dojazdu do działki nr 1467. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-03-19 13:19:18 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży części działki nr 700/2 w miejscowości Rzeczenica, dzierżawionej w celu prowadzenia działalności gospodarczej. XXX Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:04:44 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:05:48 Przyjęcie protokołu z sesji nr 31. XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:48:21 Uchwała nr XXXII/219/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.31.2021) XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:49:48 Uchwała nr XXXII/220/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.32.2021) XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-05-28 12:50:53 Uchwała nr XXXII/221/21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenie sezonu kąpielowego w 2021 roku (Projekt RG.0006.33.2021) XXXII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 12:08:51 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 12:11:17 Przyjęcie protokołu nr 32 XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:12:57 Uchwała Nr XXXIII/222/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.34.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:46:10 Uchwała Nr XXXIII/223/21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 r. (Projekt RG.0006.35.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:47:40 Uchwała Nr XXXIII/224/21 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 r. (Projekt RG.0006.36.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:52:25 Uchwała Nr XXXIII/225/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.37.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:53:36 Uchwała Nr XXXIII/226/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.38.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 13:54:24 Uchwała Nr XXXIII/227/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.39.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:01:49 Uchwała Nr XXXIII/228/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.40.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:02:49 Uchwała Nr XXXIII/229/21 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.41.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:03:37 Uchwała Nr XXXIII/230/21 w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022. (Projekt RG.0006.42.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:04:32 Uchwała Nr XXXIII/231/21 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Projekt RG.0006.43.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:05:59 Uchwała Nr XXXIII/232/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica na czas nieokreślony oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy. (Projekt RG.0006.44.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:06:43 Uchwała Nr XXXIII/233/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 398/1 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.45.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:07:29 Uchwała Nr XXXIII/234/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 398/2 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.46.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:08:34 Uchwała Nr XXXIII/235/21 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w miejscowości Brzezie służebnością dojazdu i przejazdu. (Projekt RG.0006.47.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:09:37 Uchwała Nr XXXIII/236/21 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystki i Rekreacji w Rzeczenicy.(Projekt RG.0006.48.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:10:27 Uchwała Nr XXXIII/237/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.49.2021.1) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:11:13 Uchwała Nr XXXIII/238/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.50.2021) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:11:51 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 35/1 , 35/2 i 35/3 w obrębie geodezyjnym Pieniężnica. XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:12:38 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie dzierżawy na okres 10 lat działki o nr 139/2 o pow. 0,66 ha w miejscowości Brzezie. (Propozycja sprzedaży) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:13:17 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie dzierżawy na okres 5 lat działek o nr 460 i 384/1 w miejscowości Brzezie. (Propozycja podziału działki nr 460 oraz sprzedaż w/w nieruchomości) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-07-02 14:13:55 Podjęcie negatywnej opinii w sprawie sprzedaży działki nr 339 w miejscowości Pieniężnica. (Propozycja podziału nieruchomości i sprzedaż pod zabudowę) XXXIII Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:02:37 Przyjęcie protokołu z sesji nr 33. XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:43:52 Uchwała Nr XXXIV/239/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.51.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:44:41 Uchwała Nr XXXIV/240/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.52.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:45:50 Uchwała Nr XXXIV/241/21 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.53.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:46:41 Uchwała Nr XXXIV/242/21 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobu komunalnego działki gruntowej o nr 158/11 położonej w miejscowości Brzezie. (Projekt RG.0006.55.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:47:40 Uchwała Nr XXXIV/243/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 215/3 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.56.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:48:38 Uchwała Nr XXXIV/244/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/1 położonej w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.57.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:49:30 Uchwała Nr XXXIV/245/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/3 położonej w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.58.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:50:24 Uchwała Nr XXXIV/246/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 35/4 położonej w miejscowości Pieniężnica.(Projekt RG.0006.59.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:51:06 Uchwała Nr XXXIV/247/21 w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów dla studentów (Projekt RG.0006.60.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:52:22 Uchwała Nr XXXIV/248/21 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.61.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:53:26 Uchwała Nr XXXIV/249/21 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej od osób fizycznych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. (Projekt RG.0006.62.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:54:18 Uchwała Nr XXXIV/250/21 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.. (Projekt RG.0006.63.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:55:18 Uchwała Nr XXXIV/251/21 w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz warunków częściowego zwalniania od opłat.(Projekt RG.0006.64.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-08-17 12:56:08 Uchwała Nr XXXIV/252/21 w sprawie projektu zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Projekt RG.0006.65.2021) XXXIV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 12:07:40 Przyjęcie proponowanego prządku obrad XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 12:08:13 Przyjęcie protokołu nr 34 XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:06:13 Uchwała Nr XXXV/253/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.66.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:07:19 Uchwała Nr XXXV/254/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.67.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:08:11 Uchwała Nr XXXV/255/21 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego i opłaty targowej od osób fizycznych, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Projekt RG.0006.68.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:08:56 Uchwała Nr XXXV/256/21 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Projekt RG.0006.69.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:09:28 Uchwała Nr XXXV/257/21 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (Projekt RG.0006.70.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:10:32 Uchwała Nr XXXV/258/21 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Projekt RG.0006.71.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:11:09 Uchwała Nr XXXV/259/21 w sprawie zmian regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. (Projekt RG.0006.72.2021) XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:11:58 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 121/4 i 122/5 w miejscowości Olszanowo. XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-09-17 13:12:31 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 194/8 i 194/7 w miejscowości Gwieździn. XXXV Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 12:09:08 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 12:09:55 Przyjęcie protokołu z sesji nr 35 XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:33:23 Uchwała Nr XXXVI/260/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.73.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:34:16 Uchwała Nr XXXVI/261/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.74.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:35:10 Uchwała Nr XXXVI/262/21 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Przechlewo, Gminą Rzeczenica i Gminą Konarzyny. (Projekt RG.0006.75.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:36:03 Uchwał Nr XXXVI/263/21 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Rzeczenica do 2030 roku. (Projekt RG.0006.76.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:37:24 Uchwała Nr XXXVI/264/21 w sprawie wyrażenia woli ustanowienia herbu oraz innych symboli Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.006.77.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy wstrzymał się
2021-10-29 13:38:59 Uchwała Nr XXXVI/265/21 w sprawie zmiany Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.78.2021) XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:39:41 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 1260/12 w miejscowości Rzeczenica osiedle Rzewnica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:40:10 Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Czarne- Gmina Rzeczenica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:40:37 Pozytywna opinia w sprawie zamiany nieruchomości – Nadleśnictwo Niedźwiady- Gmina Rzeczenica. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-10-29 13:42:13 Opinia pozytywna w sprawie uregulowanie stanu prawnego przebiegu drogi gminnej o nr ewidencyjnym 1272 w miejscowości Rzeczenica i uregulowanie stanu rzeczywistego w uzgodnieniu z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie. XXXVI Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:06:49 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:07:19 Przyjęcie protokołu z sesji nr 36 XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:46:09 Uchwała Nr XXXVII/266/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2021 r. (Projekt RG.0006.79.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:47:05 Uchwała Nr XXXVII/267/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.80.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:47:51 Uchwała Nr XXXVII/268/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt RG.0006.81.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:49:14 Uchwała Nr XXXVII/269/21 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.82.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:49:54 Uchwała Nr XXXVII/270/21 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.83.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:50:50 Uchwała Nr XXXVII/271/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022 – 2026 (Projekt RG.0006.84.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:51:51 Uchwała Nr XXXVII/272/21 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 – 2024 (Projekt RG.0006.85.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-11-26 09:53:13 Uchwała Nr XXXVII/273/21 w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok” (Projekt RG.0006.86.2021) XXXVII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:04:57 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 24 i 25 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:06:27 Przyjęcie protokołu z sesji nr 37 XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:42:16 Uchwała Nr XXXVIII/274/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.87.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:43:18 Uchwała Nr XXXVIII/275/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekty RG.0006.88.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 13:53:21 Uchwała Nr XXXVIII/276/21 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.89.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:00:02 Uchwała Nr XXXVIII/277/21 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2022. (Projekt RG.0006.90.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:00:44 Uchwała Nr XXXVIII/278/21 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.91.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:01:31 Uchwała Nr XXXVIII/279/21 w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2022 rok. (Projekt RG.0006.92.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:02:16 Uchwała Nr XXXVIII/280/21 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.93.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:03:21 Uchwała Nr XXXVIII/281/21 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt RG.0006.94.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:06:58 Uchwała Nr XXXVIII/282/21 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy. (Projekt RG.0006.95.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:08:08 Uchwała Nr XXXVIII/283/21 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których zastosowano nie emitujące pyłów źródło ciepła. (RG.0006.96.2021.1) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:09:31 Uchwała Nr XXXVIII/284/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (RG.0006.97.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:10:32 Uchwała Nr XXXVIII/285/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 194/7 i 194/8 położonej w miejscowości Gwieździn. (RG.0006.98.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:11:17 Uchwała Nr XXXVIII/286/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 121/4 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.99.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:12:02 Uchwała Nr XXXVIII/287/21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 122/5 położonej w miejscowości Olszanowo. (Projekt RG.0006.100.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:13:00 Uchwała Nr XXXVIII/288/21 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. (RG.0006.101.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-20 14:14:11 Uchwała Nr XXXVIII/289/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.102.2021) XXXVIII Sesja Rady Gminy za
2021-12-29 14:07:56 Uchwała Nr XXXIX/290/21 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 r. (Projekt RG.0006.103.2021.2) XXXIX Sesja Rady Gminy za
2021-12-29 14:08:53 Uchwała Nr XXXIX/291/21 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.104.2021.2) XXXIX Sesja Rady Gminy za
2021-12-29 14:11:47 Uchwała Nr XXXIX/292/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 r. (Projekt RG.0006.105.2021) XXXIX Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:03:40 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:04:23 Przyjęcie protokołu z sesji nr 38 XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:04:50 Przyjęcie protokołu z sesji nr 39 XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:14:17 Uchwała Nr XL/293/22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.1.1.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:15:15 Uchwała Nr XL/294/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.2.1.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:15:59 Uchwała Nr XL/295/22 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2022 rok (Projekt RG.0006.3.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:17:09 Uchwała Nr XL/296/22 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych na lata 2022-2024". (Projekt RG.0006.4.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:18:11 Uchwała Nr XL/297/22 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy Rzeczenica w drodze darowizny nieruchomości o nr 823/12 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.5.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:18:57 Uchwała Nr XL/298/22 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. (Projekt RG.0006.6.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 13:20:19 Uchwała NR XL/299/22 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Projekt RG.0006.7.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-04 12:03:10 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. (Projekt RG.0006.7.2022) XL Sesja Rady Gminy za
2022-02-25 14:37:33 Uchwała Nr XLI/300/22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.8.2022) XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-25 14:39:14 Uchwała Nr XLI/301/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.9.2022) XLI Sesja Rady Gminy za
2022-02-25 14:34:12 Głosowanie w sprawie porządku obrad. XLI Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 12:20:25 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji doraźnej ds. weryfikacji prawidłowości realizacji zadań własnych gminy zleconych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Sp. z o.o. XLII Sesja Rady Gminy przeciw
2022-03-25 12:21:37 Przyjęcie protokołu nr 40 XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 12:22:08 Przyjęcie protokołu nr 41 XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:33:33 Uchwała Nr XLII/302/22 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.10.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:34:36 Uchwała Nr XLII/303/22 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (RG.0006.11.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:35:40 Uchwała Nr XLII/304/22 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica. (RG.0006.12.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:36:48 Uchwała Nr XLII/305/22 w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica w 2022 roku (RG.0006.13.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:37:51 Uchwała Nr XLII/306/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Jeziora Krępsko w gminie Rzeczenica. (RG.0006.14.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:38:55 Uchwała Nr XLII/307/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Gwieździn w gminie Rzeczenica. (RG.0006.15.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:40:00 Uchwała Nr XLII/308/22 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Człuchowskiej” w miejscowości Rzeczenica, w gminie Rzeczenica. (RG.0006.16.2022) XLII Sesja Rady Gminy za
2022-03-25 13:42:05 Uchwała Nr XLII/309/22 w sprawie zobowiązania Wójta Gminy Rzeczenica do wykonania szczególnych czynności nadzoru nad wykonywaniem zadań gminy w szczególności zadań powierzonych do wykonania przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z o.o. (RG.0006.17.2022) XLII Sesja Rady Gminy przeciw
2022-04-29 12:03:55 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:04:35 Przyjęcie protokołu z sesji nr 42 XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:34:47 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.19.1.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:35:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.20.1.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:36:23 Uchwała w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Rzeczenica w zakresie projektów statutów sołectw (Projekt RG.0006.21.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:37:44 Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.22.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:38:47 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty ( Projekt RG.0006.23.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:39:44 Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia. (RG.0006.24.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:40:32 Uchwała w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (Projekt RG.0006.25.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:41:20 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 25 marca 2022 r. (Projekt RG.0006.26.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-04-29 12:42:22 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 4 kwietnia 2022 r. (Projekt RG.0006.27.2022) XLIII Sesja Rady Gminy za
2022-06-30 12:06:51 Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 18 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG.0006.37.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:07:36 Wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez dodanie pkt. 19 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:08:07 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:08:41 Przyjęcie protokołu z sesji nr 43 XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 12:53:41 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania (Projekt RG.0006.28.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:37:22 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r. (Projekt RG.0006.29.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:37:52 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 r. (Projekt RG.0006.30.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:39:44 Uchwała w sprawie ustalenia dopłaty do taryfowych odbiorców usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (Projekt RG. 0006.37.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:40:30 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.38.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:41:22 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.31.1.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:53:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.32.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:54:17 Uchwała w sprawie uchwalenia statutów sołectw. (Projekt RG.0006.33.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:55:23 Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu określającego zasady dofinansowania do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznura do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Rzeczenica” przy udziale środków uzyskanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Projekt RG.0006.34.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:56:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/11 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.35.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:57:32 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 40/12 w miejscowości Rzeczenica w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego (Projekt RG.0006.36.2022) XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:58:11 Opinia w sprawie dzierżawy działki oznaczonej nr 45 w miejscowości Gwieździn na okres 25 lat. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2022-06-30 13:58:52 Opinia w sprawie sprzedaży udziału Gminy w działce nr 584/1 obręb geodezyjny Brzezie. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2022-06-30 13:59:33 Opinia w sprawie oferty wykupu działki nr 158/5 w miejscowości Brzezie. XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczenica przeciw
2022-09-30 12:04:17 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 12:04:50 Przyjęcie protokołu z sesji nr 45 XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:30:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.49.1.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:31:41 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.50.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:32:33 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Gminę Rzeczenica oraz warunków częściowego zwalniania od opłat (Projekt RG.0006.51.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:33:46 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1260/41 położonej w miejscowości Rzeczenica, przeznaczonej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. (Projekt RG.0006.52.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:34:40 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, nieruchomości oznaczonej nr 1260/42 położonej w miejscowości Rzeczenica (Projekt RG.0006.53.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:35:31 Uchwała w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Rzeczenica innym instrumentem płatniczym (Projekt RG.0006.54.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 12:03:34 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 17 Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 września 2022 r. (Projekt RG.0006.55.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-09-30 13:36:34 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 26 września 2022 r. (Projekt RG.0006.55.2022) XLVI Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:03:43 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.63.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:04:23 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego (Projekt RG.0006.64.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:05:06 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego. (Projekt RG.0006.65.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:05:50 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 rok. (Projekt RG.0006.66.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:06:23 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica na lata 2022-2034. (Projekt RG.0006.67.2022) XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-11-25 14:02:45 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz powiatu Człuchowskiego, wprowadzenie zmian w budżecie gminy oraz WPF XLVIII Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:14:36 Przyjęcie proponowanego porządku obrad XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:15:34 Przyjęcie protokołu z sesji nr 47 XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:16:28 Przyjęcie protokołu z sesji nr 48 XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:51:27 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.68.1.2022) XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:52:25 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.69.1.2022) XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:53:22 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Projekt RG.0006.70.2022) XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:54:13 Uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (Projekt RG.0006.71.2022) XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:55:10 Uchwała w sprawie wieloletniego „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzeczenica na lata 2023-2027” (Projekt RG.0006.72.1.2022) XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:56:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości o nr 390/3, 390/4 i 388 w miejscowości Olszanowo oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat (Projekt RG.0006.73.2022) XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:57:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr 1258/1 w miejscowości Rzeczenica oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat (Projekt RG.0006.74.2022) XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-16 12:58:07 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości o nr 45/1 w miejscowości Gwieździn oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat (Projekt RG.0006.75.2022) XLIX Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:06:25 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. pn. " Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica" (RG.0006.83.2022) L Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:06:58 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. L Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:07:32 Przyjęcie protokołu z sesji nr 49 L Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:35:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 r. (Projekt RG.0006.78.2022) L Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:37:11 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.79.2022) L Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:38:11 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2022 r. (Projekt RG.0006.80.1.2022) L Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:39:02 Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.81.2022) L Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:40:15 Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (Projekt RG.0006.82.2022) L Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:41:05 Uchwała w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica (RG.0006.83.2022) L Sesja Rady Gminy za
2022-12-29 12:05:42 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: Wycofanie z porządku obrad pkt. 9, 10, 11 (Przedstawienie opinii RIO, uchwały w sprawie WPF, uchwały w sprawie budżetu na 2023 r.) L Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:14:21 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. pn. 13. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (RG.0006.8.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:15:09 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 14. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica (RG.0006.9.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:15:37 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 15. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica. (RG.0006.10.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:16:34 Przyjęcie proponowanego porządku obrad. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:17:10 Przyjęcie protokołu z sesji nr 50 LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:56:38 Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczenica. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:10:17 Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2023. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:11:07 Uchwała w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Gminy Rzeczenica na 2023 rok (Projekt RG.0006.3.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:11:57 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 4 stycznia 2023 r. (Projekt RG.0006.4.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:13:34 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.'' (Projekt RG.0006.5.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:14:57 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Projekt RG.0006.6.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:15:59 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (Projekt RG.0006.7.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:17:15 Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (RG.0006.8.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:17:58 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica (RG.0006.9.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:18:47 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica. (RG.0006.10.2023) LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:21:10 Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia tajnego głosowania do przeprowadzenia wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 13:55:26 Przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy. LI Sesja Rady Gminy za
2023-01-27 12:16:03 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. 16. Wybór przewodniczącego Rady. LI Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 12:12:21 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: Dodanie pkt. 7 Interpelacje i zapytania radnych LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 13:17:42 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2023 r. (Projekt RG.0006.13.1.2023) LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 13:19:51 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.14.1.2023) LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 13:20:59 Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (Projekt RG.0006.15.2023) LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 13:22:16 Uchwała w sprawie oświadczenia Rady Gminy w sprawie stanowiska Rady Gminy Rzeczenica w sprawie zawiadomienia PN-IV.4131.2.2023.BS o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr LI/383/23 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.16.2023) LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 13:25:29 Pozytywna opinia w sprawie dzierżawy działki nr 153/2 o pow. 0.2133 ha w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 13:26:07 Pozytywna opinia w sprawie dzierżawy części działki nr 460 w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 13:26:38 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży działki nr 10/1 o pow. 0.52 ha w miejscowości Pieniężnica. LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 13:27:14 Pozytywna opinia w sprawie dzierżawy na okres 30 lat działki nr 158/5 w miejscowości Brzezie. LII Sesja Rady Gminy przeciw
2023-02-24 12:13:30 Przyjęcie protokołu z sesji nr 51 LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 12:12:56 Wprowadzenie do porządku obrad pkt. pn. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wniosku Rady Gminy Rzeczenica o sprostowanie postanowienia nr 10/23 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rzeczenica, wyjaśnienie wątpliwości co do treści postanowienia ewentualnie o zmianę wyżej wymienionego postanowienia. LII Sesja Rady Gminy za
2023-02-24 13:24:47 Uchwała w sprawie wniosku Rady Gminy Rzeczenica o sprostowanie postanowienia nr 10/23 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 3 lutego 2023 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rzeczenica, wyjaśnienie wątpliwości co do treści postanowienia ewentualnie o zmianę wyżej wymienionego postanowienia LII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:31:32 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 r. (Projekt RG.0006.18.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:32:35 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.19.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:33:41 Uchwała w sprawie w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Rzeczenica na 2023 rok (Projekt RG.0006.20.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:34:30 Uchwała w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica w 2023 roku (Projekt RG.0006.21.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:35:21 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21 lutego 2023 r. (Projekt RG.0006.22.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:36:19 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 9 lutego 2023 r. (Projekt RG.0006.23.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:37:20 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.24.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:38:12 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy turystycznej Gwieździn-Olszanowo (Projekt RG.0006.25.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:38:57 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 10/1 o pow. 0.52 ha w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.26.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:39:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 284/2 o pow. 0.2986 ha w miejscowości Pieniężnica. (Projekt RG.0006.27.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:40:35 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 215/6 o pow. 0.2304 ha w miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.28.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:41:20 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w miejscowości Brzezie ul. Koszalińska 65C na rzecz najemcy. (Projekt RG.0006.29.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:42:16 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawa działki nr 153/2 o pow.0.2133 ha w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. (Projekt RG.0006.30.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:43:06 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawa części działki nr 460 o pow. 1.50 ha w miejscowości Brzezie na okres 5 lat. (Projekt RG.0006.31.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:43:55 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zmianę okresu dzierżawy z 20 lat na 29 lat działki nr 45/1 o pow. 0.3018 ha w miejscowości Gwieździn. (Projekt RG.0006.32.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:44:48 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Gminy Rzeczenica z Nadleśnictwem Czarne Człuchowskie. (Projekt RG.0006.33.2023) LIII Sesja Rady Gminy za
2023-03-31 12:45:59 Opinia w sprawie przekazywania do dzierżawy gruntów rolnych będących własnością Skarbu Państwa na terenie Gminy Rzeczenica. LIII Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:04:47 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: dodanie pkt. 9 i 10 wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2023 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:05:19 Przyjęcie protokołu z sesji nr 53 LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:21:21 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica na 2023 rok. (RG.0006.34.2023) LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:22:24 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Rzeczenica na 2023 rok. (RG.0006.35.2023) LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:23:35 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 osobowym składzie. LIV Sesja Rady Gminy za
2023-04-14 14:38:07 Uchwała w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Gminy Rzeczenica. (RG.0006.36.2023) LIV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:06:51 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: dodanie pkt. 8 wprowadzenie zmian w budżecie gminy, pkt. 9 wprowadzenie zmian w WPF LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:09:30 Przyjęcie protokołu z sesji nr 54 LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:28:55 Uchwała w sprawie przekazania skargi na Wójta Gminy Rzeczenica do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.38.2023). LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:32:24 Uchwała w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.39.2023). LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:33:49 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.40.2023). LV Sesja Rady Gminy za
2023-05-19 14:35:05 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (Projekt RG.0006.41.2023). LV Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:04:56 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt.: "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica" LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:07:16 Przyjęcie protokołu z sesji nr 55 LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:28:07 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.42.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:29:58 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. (Projekt RG.0006.43.2023). LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:31:02 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (Projekt RG.0006.44.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:32:09 Uchwała w sprawie przyjęcia raportu z wykonania i efektów realizacji Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Innych Uzależnień Behawioralnych za 2022 rok. (Projekt RG.0006.45.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:33:03 Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy Polna w miejscowości Rzeczenica. (Projekt RG.0006.46.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:34:03 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części nieruchomości oznaczonej nr 1258/1 w miejscowości Rzeczenica oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat. (Projekt RG.0006.47.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:44:34 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rzeczenica. (RG.0006.48.2023) LVI Sesja Rady Gminy za
2023-06-02 12:45:29 Opinia w sprawie przejęcia na mienie gminy drogi wewnętrznej o nr 121/8 Gwieździn. LVI Sesja Rady Gminy przeciw
2023-06-02 12:46:44 Opinia w sprawie sprzedaży działki nr 488/2 w miejscowości Brzezie. LVI Sesja Rady Gminy przeciw
2023-06-29 12:11:43 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt: 25. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.59.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 12:13:51 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt: 26. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr Nr XIX/123/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica oraz na uchwałę Nr XX/130/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 lutego 2020 roku o zmianie uchwały Nr XIX/123/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.60.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 12:14:49 Przyjęcie protokołu z sesji nr 56 LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 13:12:11 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica wotum zaufania. (Projekt RG.0006.49.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 13:42:23 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 r. (Projekt RG.0006.50.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 13:44:15 Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rzeczenica absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2022 r. (Projekt RG.0006.51.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:03:20 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2023 r. (Projekt RG.0006.52.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:04:30 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.53.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:05:37 Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego dla Gminy Rzeczenica oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (Projekt RG.0006.54.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:06:41 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Rzeczenica na 2023 r. (Projekt RG.0006.55.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:07:38 Uchwały w sprawie ustanowienia herbu i flagi Gminy Rzeczenica oraz zasad ich używania (Projekt RG.0006.56.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:08:53 Uchwała w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (Projekt RG.0006.57.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:09:49 Uchwała w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (Projekt RG.0006.58.2023). LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:11:04 Uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.59.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-06-29 14:12:58 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr Nr XIX/123/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica oraz na uchwałę Nr XX/130/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 28 lutego 2020 roku o zmianie uchwały Nr XIX/123/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.60.2023) LVII Sesja Rady Gminy za
2023-07-28 12:05:13 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr Nr XIX/124/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów LVIII Sesja Rady Gminy za
2023-07-28 12:07:28 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Projekt RG.0006.61.2023) LVIII Sesja Rady Gminy za
2023-07-28 12:08:58 Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (Projekt RG.0006.62.2023) LVIII Sesja Rady Gminy za
2023-07-28 12:10:24 Uchwała w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Rejonowego w Człuchowie na uchwałę nr Nr XIX/124/20 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla sołtysów LVIII Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 12:07:22 Wprowadzenie zmian w porządku obrad, dodanie pkt "Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ZGK Sp. o.o. w Rzeczenicy LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 12:08:42 Przyjęcie protokołu z sesji nr 57 LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 12:09:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr 58 LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:23:17 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rzeczenica na 2023 r. (Projekt RG.0006.64.1.2023) LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:23:53 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.65.1.2023) LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:24:28 Uchwała w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego (Projekt RG.0006.66.2023) LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:25:03 Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnych, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia (Projekt RG.0006.67.2023) LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:25:37 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze. (Projekt RG.0006.68.2023) LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:26:09 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Pieniężnica, Brzezie, w gminie Rzeczenica (Projekt RG.0006.69.2023) LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:26:56 Uchwała w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników (Projekt RG.0006.70.2023) LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:22:14 Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego ZGK Sp. o.o. w Rzeczenicy (Projekt RG.0006.71.2023) LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:27:24 Pozytywna opinia w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy działki nr 214/2 w miejscowości Rzeczenica. LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:27:57 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży udziału gminy Rzeczenica w nieruchomości zabudowanej w miejscowości Breńsk 5 działka 151 – udział gminy 5314/20713. LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:28:25 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 5/1 o pow. 0.0472 ha w miejscowości Trzmielewo. LIX Sesja Rady Gminy za
2023-09-01 13:28:52 Pozytywna opinia w sprawie sprzedaży na rzecz najemcy, nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym - Międzybórz 15. LIX Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:07:04 Przyjęcie proponowanego porządku obrad LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:08:20 Przyjęcie protokołu z sesji nr 60 LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:46:36 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.(Projekt RG.0006.84.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:47:37 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Projekt RG.0006.85.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:48:14 Uchwała w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. (Projekt RG.0006.86.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:48:43 Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2024 rok. (Projekt RG.0006.87.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:49:13 Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.88.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:49:45 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Projekt RG.0006.89.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:50:16 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Projekt RG.0006.90.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:50:40 Uchwała w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. (Projekt RG.0006.91.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:51:10 Uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 9 października 2023 r. (Projekt RG.0006.92.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:51:44 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego i udzielenie bonifikaty w budynku mieszkalnym w miejscowości Brzezie ul. Koszalińska 38. (Projekt RG.0006.93.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:52:25 Uchwała w sprawie przystąpienia do procedury podziału sołectwa Rzeczenica i utworzenia sołectwa Rzewnica oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących podziału sołectwa Rzeczenica i utworzenia sołectwa Rzewnica oraz zasad i trybu ich przeprowadzania. (Projekt RG.0006.94.2023) LXI Sesja Rady Gminy przeciw
2023-11-23 12:53:08 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok. (Projekt RG.0006.95.1.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:53:38 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica (Projekt RG.0006.96.1.2023) LXI Sesja Rady Gminy za
2023-11-23 12:54:14 Pozytywna opinia w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę w drodze bezprzetargowej działki nr 378/5 w miejscowości Rzeczenica - na okres 10 lat LXI Sesja Rady Gminy za