Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rzeczenica

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

Do zadań Komisji skarg, wniosków i petycji należy:

  1. Opiniowanie skierowanych przez Rade Gminy skarg na działania Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych
  2. Opiniowanie składanych przez obywateli:
  1. wniosków,
  2. petycji.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Eugeniusz Kosarczuk 0przewodniczący
Robert Ożański członek
Janusz Skrzypczak członek
Maria Teresa Wyrwicz członek Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna
Józef Znaczko członek