Logo BIP
Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Gmina Rzeczenica

Komisja Budżetowa Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania i skład komisji.

Komisja Budżetowa Rady Gminy Rzeczenica

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-30 uchwałą nr Uchwała Nr II/5/18 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica

Zakres działania komisji obejmuje zadania dotyczące w szczególności:

  • Opracowanie projektu budżetu gminy na dany rok.
  • Opiniowanie sprawozdania o realizacji budżetu za I półrocze.
  •  Opiniowanie zmian w budżecie gminy .
  • Gospodarka finansowa gminy ( w tym kredyty, poręczenia, pożyczki itp.).
  • Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy.

Skład komisji

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Wojciech Bytner członek
Marian Greczyło członek
Anna Kołsut członek
Robert Ożański 0przewodniczący
Natalia Reflińska członek Klub Radnych Moja Mała Ojczyzna