Przejdź do treści

Jan Lubiński

Zdjęcie: Jan Lubiński
Zdjęcie: Jan Lubiński

Radny

Status
powołany dnia: 07-04-2024
Okręg
, zdobyte głosy: 0
Dyżury
Kontakt jan.lubinski@rzeczenica.pl

O sobie

Kontakt: email: janlubinski1@wp.pl tel. 882 622 863

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania
1 Komisja Budżetowa stała 2024-05-22

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 12:44:36 Uchwała Nr I/1/24 w sprawie regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:25:02 Uchwała Nr I/3/24 w sprawie regulaminu w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:45:30 Wprowadzenie zmian w porządku obrad: dodanie pkt: Sprawozdanie Wójta o stanie gminy. I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 12:22:28 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 os składzie do wyborów Przewodniczącego Rady I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-07 13:15:19 Powołanie komisji skrutacyjnej w 3 os składzie do wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy I Sesja Rady Gminy Rzeczenica za
2024-05-22 13:05:04 Przyjęcie proponowanego porządku obrad II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:06:01 Przyjęcie protokołu z sesji nr 67 II Sesja Rady Gminy wstrzymujący się
2024-05-22 13:07:06 Przyjęcie protokołu z sesji nr 1 II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:32:18 Uchwała w sprawie powołania składów osobowych komisji Rady Gminy Rzeczenica II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 13:34:44 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 14:42:31 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy (Projekt RG.0006.33.2024) II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 14:44:20 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej (Projekt RG.0006.34.2024) II Sesja Rady Gminy za
2024-05-22 14:46:45 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy II Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:11:43 Wprowadzenie zmian w porządku III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:12:27 Przyjęcie proponowanego porządku obrad III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:13:19 Przyjęcie protokołu z sesji nr 2 III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:42:46 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2024 r. (RG.0006.36.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:43:44 Uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rzeczenica. (Projekt RG.0006.37.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:44:30 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Południowy rejon ul. Człuchowskiej” w miejscowości Rzeczenica, w gminie Rzeczenica. (RG.0006.38.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:45:29 Uchwała w sprawie odwołania skarbnika gminy (RG.0006.39.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:46:08 Uchwała w sprawie powołania skarbnika gminy (RG.0006.40.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:51:23 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na petycję z dnia 26 lutego 2024 r. dotyczącą obniżenia stawki opłaty planistycznej. (RG.0006.41.2024) III Sesja Rady Gminy wstrzymujący się
2024-06-19 13:54:39 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek z dnia 10 czerwca 2024 r. dotyczący opłat za wywóz nieczystości ciekłych. (RG.0006.42.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:58:58 Uchwała w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej z dnia 16 czerwca 2024 roku. (RG.0006.43.2024) III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 13:59:35 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie sprzedaży działki oznaczonej nr 152/1 o pow. 0,35 ha w miejscowości Brzezie. III Sesja Rady Gminy za
2024-06-19 14:00:12 Podjęcie pozytywnej opinii w sprawie bezpłatnego przejęcia budynku kotłowni w miejscowości Brzezie, przy ul. Koszalińskiej 65 A,B,C,D. III Sesja Rady Gminy za