Wyniki głosowań

Wyniki głosowań na sesji:

Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
11 0 0 0 4
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 1 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Szadziewicz za
2 Robert Ożański za
3 Józef Wojciech Bytner za
4 Anna Kołsut za
5 Eugeniusz Kosarczuk za
6 Hanna Udycz za
7 Józef Znaczko za
8 Lucyna Leszczynska - Meironk wstrzymał się
9 Janusz Skrzypczak za
10 Nina Willmetts przeciw
11 Natalia Reflińska wstrzymał się
12 Stanisław Zajączkowski nieobecny
13 Grzegorz Karasek nieobecny
14 Maria Teresa Wyrwicz nieobecny
15 Marian Greczyło nieobecny
Głosy za Głosy wstrzymujące Głosy przeciw Głosy Nieoddane Nieobecni
8 2 1 0 4
Nr Imię i nazwisko Głos
1 Krzysztof Szadziewicz za
2 Robert Ożański za
3 Józef Wojciech Bytner za
4 Anna Kołsut za
5 Eugeniusz Kosarczuk za
6 Hanna Udycz za
7 Józef Znaczko za
8 Lucyna Leszczynska - Meironk wstrzymał się
9 Janusz Skrzypczak za
10 Nina Willmetts przeciw
11 Natalia Reflińska wstrzymał się
12 Stanisław Zajączkowski nieobecny
13 Grzegorz Karasek nieobecny
14 Maria Teresa Wyrwicz nieobecny
15 Marian Greczyło nieobecny